Hier vind je studies over verschillende onderwerpen. Om te kijken, luisteren of te lezen. We zijn nog volop bezig meer materiaal online te plaatsen. Daardoor kan in studies verwezen worden naar ander materiaal dat nog niet online staat. We hopen te mogen rekenen op je begrip en geduld.

 

Het evangelie

Download
Goed nieuws!
Wij geloven dat Jezus goed nieuws is, en ontdekten dat dit anders is dan wat we op de zondagsschool leerden. Over Jezus, het verschil dat Hij maakt en hoe Hij dat doet.
evangelie.mp3
MP3 Audio bestand 43.2 MB

God ervaren

Download
Gebruik je verbeelding
Voor veel mensen is het moeilijk om God te ervaren, ondanks dat ze wel in Hem geloven. Hoe wordt God een realiteit in je leven? In dit boekje vind je theorie en praktische tips om te komen tot een levende relatie met God. En dat is levensveranderend!

Ook heel geschikt voor in je kleine groep/kring!
Contact met God door je verbeelding.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB

Pijn

Pijn is niet fijn. Hoe ga je om met fysieke, emotionele en relationele pijn? Hoe gebruiken we gebed, zonder dat we het misbruiken? Een studie over karaktervorming, gebed, en volwassenheid in geloof.

Download
studie over pijn.mp3
MP3 Audio bestand 65.9 MB


Goede vrijdag

Download
Wat maakt deze vrijdag 'goed'?
Terwijl Jezus stierf aan een kruis. Een goede vraag over de beste vrijdag uit de geschiedenis. Reden voor feest!
Goede vrijdag.mp3
MP3 Audio bestand 27.1 MB

Demonen uitdrijven

Download
Uitdrijven van demonen
Richtlijnen over hoe je hier op een liefdevolle en wijze manier mee om kan gaan, hoe je de ander in het oog houdt, en hoe je voorkomt dat je schadelijk optreedt.
aanwijzingen mbt demon uitdrijving.pdf
Adobe Acrobat document 228.5 KB

De hel

Bestaat de hel? Wat is het? Is het rechtvaardig dat de hel er is? Deze en andere vurige vragen rondom dit hete hangijzer.

Download
de hel.mp3
MP3 Audio bestand 61.6 MB
Download
Eeuwige verdoemenis?
De Bijbel en de hel.pdf
Adobe Acrobat document 224.0 KB


Hebreeën

Een bijbelstudie over de brief aan de Hebreeën. Hoe lees je dit bijbelboek, wat is de rode draad, en welke wijsheden kunnen we eruit halen?

 

In Hebreeën leren we dat God prachtig en liefdevol is. Door Jezus zien we het karakter van God. De brief maakt vele verwijzingen naar het Oude Testament en nodigt ons uit om te leven in het beste verbond, en niet terug te keren naar het oude.

 

Deze studie is omwille van de tijd opgeknipt in zes delen, maar is wel één geheel. Het leent zich er dus niet zo goed voor om één deel te luisteren als je de context van voorgaande delen mist.

Download
Deel 1 - Jezus het evenbeeld van God
God heeft zich geopenbaard in Jezus. Wat betekent dit voor hoe we God zien, en hoe we ons verhouden tot het Oude Testament?
hebreeen1.mp3
MP3 Audio bestand 43.7 MB
Download
Deel 2 - Het verbond
Over het verbond dat God sloot, hoe Hij de Messias beloofde en zich daarmee trouw toonde aan dat verbond.
hebreeen2.mp3
MP3 Audio bestand 51.7 MB
Download
Deel 3 - Offers
Wilde God eigenlijk wel offers? Hoe groeien we naar volwassenheid in geloof?
hebreeen3.mp3
MP3 Audio bestand 45.9 MB
Download
Deel 4 - 1e en 2e verbond
Nog weer meer over de offers. En over de tabernakel; de tent waar God aanwezig was. Hoe verhouden oude en nieuwe verbond zich hier?
hebreeen4.mp3
MP3 Audio bestand 46.8 MB
Download
Deel 5 - De geloofshelden
O.a. over de helden van het geloof, en de vraag wat we ons daar dan bij moeten voorstellen. Want waren deze helden allemaal wel zo bewonderenswaardig?
hebreeen5.mp3
MP3 Audio bestand 44.1 MB
Download
Deel 6 - Groei
Over hoe God ons opvoedt en laat groeien. En hoe zit het met dat 'verterend vuur'? Moeten we dan toch bang zijn voor God?
hebreeen6.mp3
MP3 Audio bestand 47.5 MB


Vrouwen

Waarom werden zovele vrouwen aangetrokken door Jezus' liefde, als Gods boodschap zou zijn dat zij zich ondergeschikt dienen te maken en hun mond moeten houden? Hoe zit het nu met vrouwen en de Bijbel? Een uitgebreide studie die vrouwen weer in hun waarde plaatst in kerk, samenleving en gezin. Inclusief uitgebreide uitleg van de 'vrouw moet zwijgen' tekst en andere vrouwonvriendelijke teksten.

Download
Tekst versie
Volledig uitgeschreven versie van deze studie over vrouwen.
Vrouwen.pdf
Adobe Acrobat document 365.8 KB
Download
Culturele achtergrond - Deel 1
O.a. een kijkje bij de oude Grieken en Romeinen.
vrouwen deel 1.mp3
MP3 Audio bestand 34.2 MB
Download
Jezus en vrouwen - Deel 2
Over hoe Jezus brak met alle culturele gebruiken en overtuigingen rondom vrouwen.
vrouwen deel 2.mp3
MP3 Audio bestand 33.3 MB
Download
Paulus en vrouwen - Deel 3
Hoe Paulus vrouwen in hun kracht plaatste.
vrouwen deel 3.mp3
MP3 Audio bestand 22.9 MB
Download
Probleemteksten - Deel 4
Hoofdbrekens over welke autoriteit de vrouw over haar hoofd heeft als de man haar hoofd is.
vrouwen deel 4.mp3
MP3 Audio bestand 30.1 MB
Download
Probleemteksten - Deel 5
O.a. over leiderschap, broos vaatwerk, en meer.
vrouwen deel 5.mp3
MP3 Audio bestand 46.0 MB


Identiteit

Download
Identiteit
Wat is het? Waar bouw je het op? En hoe? Deze, en andere fundamentale vragen verdienen antwoorden die tot de kern gaan.
Identiteit.mp3
MP3 Audio bestand 54.5 MB

10 talenten

Download
Mat. 25:14-30
Een preek n.a.v. Mattheus 25:14-30. Jezus vertelt een gelijkenis over talenten. Zijn punt? Onze keuzes doen er toe, en God bestuurt niet alles. Een aansporing om meer te maken van en door de heilige Geest in ons.
mattheus 25 talenten.mp3
MP3 Audio bestand 54.3 MB

Relaties

Een serie over je identiteit, je relaties, karaktervorming en innerlijke genezing. Ook relationeel geldt: jong geleerd, oud gedaan. Maar wat is jou voorgeleefd, wat heb je daarvan geleerd en hoe beïnvloedt dat jouw keuzes, je relaties en je huwelijk? Hoe kan je de heilige Geest de ruimte geven om je hierin verder te laten vormen en steeds gezonder in relaties te staan?

Download
Deel 1 - Je relatie met Christus
Leef je voor Jezus, of met Jezus? Over onvoorwaardelijke liefde en betrouwbaarheid.
relaties1.mp3
MP3 Audio bestand 50.3 MB
Download
Deel 2 - Relaties met anderen
relaties2.mp3
MP3 Audio bestand 43.2 MB
Download
Deel 3 - Relatie met je partner
Over het huwelijk en de voorbereiding daar op, intimiteit en seksualiteit.
relaties3.mp3
MP3 Audio bestand 64.8 MB


Oordeel

Download
Oordeel en rechtvaardigheid
Hoe oordeelt God? Wat is rechtvaardig? Over de boom van kennis van goed en kwaad, herstel en leven.
Oordeel.mp3
MP3 Audio bestand 34.6 MB

Onvoorwaardelijk

Download
Eerst Brahmaan, nu volger van Jezus
Een indrukwekkend en inspirerend verhaal over vervolging, bovennatuurlijke genezing, wonderen en bovenal onvoorwaardelijke liefde.
Vicky_Sharma
Adobe Acrobat document 383.2 KB

Heiligheid

Download
Heiligheid en identiteit
Wat is heilig? Wat betekent het dat God heilig is? En wat betekent dat voor ons en onze relatie met God? Een studie over Gods karakter, zonde en onze identiteit.
heiligheid.mp3
MP3 Audio bestand 44.2 MB


De brief van Paulus aan de Romeinen

De brief over het vertrouwensverbond met Christus. Over wat het betekent om gered te zijn door geloof en niet door de wet.

 

Deze studies zijn bedoeld om op volgorde te luisteren. Wanneer je dat niet doet, kan je essentiële info missen om alles goed te plaatsen.

Download
Romeinen 1
Een inleiding op de brief. En in hoofdstuk 1 komt onder andere ook het thema homoseksualiteit naar voren.
Romeinen deel 1.mp3
MP3 Audio bestand 54.2 MB
Download
Romeinen 2-5
Over geloof en de wet. De uitleg over de verbonden.
Romeinen deel 2.mp3
MP3 Audio bestand 33.2 MB
Download
Romeinen 5-7
Over karakter bouwen en worstelingen.
Romeinen deel 3.mp3
MP3 Audio bestand 31.6 MB
Download
Romeinen 7-8
Vervolg over de verbonden, over de oude en nieuwe mens.
Romeinen deel 4.mp3
MP3 Audio bestand 26.9 MB
Download
Romeinen 9-11
God kiest op zijn eigen manier. Hoe zit het met uitverkiezing?
Romeinen deel 5.mp3
MP3 Audio bestand 41.1 MB
Download
Romeinen 11-16
Over de overheid en over het overwinnen van het kwade door het goede.
Romeinen deel 6.mp3
MP3 Audio bestand 73.5 MB


Strijd in je denken

Download
Romeinen 7
Over hoe de zonde onze goede bedoelingen misbruikt, en hoe die strijd in je denken te winnen.
romeinen-7.mp3
MP3 Audio bestand 32.9 MB

Gaven van de geest

Download
1 Korinthe 12
Vele gaven, één Geest. Hebben we allemaal alle gaven van de Geest?
Preek 1 kor 12.mp3
MP3 Audio bestand 64.3 MB

Gods wil

Download
Gods wil en soevereiniteit
Is alles wat gebeurt Gods wil? Waarom is er lijden als God goed en almachtig is? Over Gods liefde, de rol van het kwaad en onze eigen verantwoordelijkheid.
Gods wil.mp3
MP3 Audio bestand 34.4 MB


Geweldsteksten

Download
Geweld in de Bijbel
Hoe kan een goede God opdracht geven tot geweld en moord? Waarom staat het oude testament vol van verschrikkingen?
Dit is niet een uitgebreide verhandeling, maar wel een richtlijn die aangeeft hoe je met deze bijbelteksten kunt omgaan.
geweldsteksten.pdf
Adobe Acrobat document 182.5 KB
Download
Geweld en Gods karakter
Een inleiding over geweld in de Bijbel en het karakter van God, zichtbaar in Jezus.
hoe lees je geweldsteksten.mp3
MP3 Audio bestand 42.4 MB

Genezing

Download
Genezing
Een samenvattende studie over genezing. Wat zegt de Bijbel over bovennatuurlijke genezing? Hoe werkt dat in de praktijk? Is genezing altijd Gods wil? En vele andere vragen.

Gerelateerde thema's:
-Gods wil
-Discipelschap
-Koninkrijk
genezing samenvatting.pdf
Adobe Acrobat document 343.1 KB
Download
Genezing.mp3
MP3 Audio bestand 35.0 MB

God en lievelingetjes

Download
God en lievelingetjes
Gerelateerde thema's:
-Uitverkiezing
-Onvoorwaardelijke liefde
-Vrije wil

Tekstgedeelte:
Romeinen 9
God en lievelingetjes.pdf
Adobe Acrobat document 251.5 KB
Download
God en favorieten
God-en-favorieten.mp3
MP3 Audio bestand 39.7 MB


Job

Download
Job
Het bijbelboek Job wordt vaak niet goed begrepen. Hoe kan God toelaten dat Job alles verliest? Is God dan wel goed? En hoe moeten we hier als mens mee omgaan?

Gerelateerde thema's:
-Gods wil
-Soevereiniteit
-Lijden
-Goed en kwaad
job.mp3
MP3 Audio bestand 28.7 MB


Studies voor denkers, vragenstellers, tieners, hoogbegaafde kids...

...en voor iedere andere buiten-de-lijntjes-danser.

Download
Thora en Jozua
Deel 1 Thora en Jozua.pdf
Adobe Acrobat document 743.7 KB
Download
Rechters en Koningen
Deel 2 Rechters en Koningen.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB
Download
Koningen en profeten
Deel 3 Koningen en Profeten.pdf
Adobe Acrobat document 898.5 KB


Overzicht koningen en profeten

Download
Geschiedenis Israel/Juda
Een handig naslagwerkje om te zien welke profeet tijdens welk koningschap actief was. Zo krijg je meer inzicht in de geschiedenis en dus ook in de betekenissen van profetieën.
overzicht profeten koningen.pdf
Adobe Acrobat document 194.2 KB